Skip to main content

Văn Quyến, Quốc Vượng dẫn CLB Hòa Bình?

Văn Quyến, Quốc Vượng dẫn CLB Hòa Bình? Đôi bạn thân Văn Quyến, Quốc Vượng. Trong những ngày gần đây, thông tin CLB Hòa Bình sắp được thành lập để tham dự giải hạng Nhì. Theo đó, Quốc Vượng và Văn Quyến được mời dẫn dắt khi CLB được hình thành. Việc này về cơ […]